Organisaatio

NMKY on kansainvälinen kristillisekumeeninenliike, tätä nykyä maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, jonkaparissa toimii noin 48 miljoonaa ihmistä.  Toiminta perustuu ns."kolmio-periaatteelle", jossa fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvuovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle.

40-vuotias Vantaan NMKY ry toteuttaa osaltaan niitä tavoitteita jotka maailman laajuiselle YMCA -organisaatiolle on asetettu. Ennen kaikkea NMKY on kristillinen nuorisojärjestö, mutta yhä useammin siitä muodostuu elämäntapa, joka seuraa mukana koko maanpäällisen elämän. Vantaan NMKY tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi monipuolisesti - enemmän ja vähemmän vakavassa hengessä. Urheilussa on panostettu koripalloon ja salibandyyn sekä myös muuhun harrasteurheiluun. Harrastusten puolella on mm. kerhoja, leiritoimintaa, retkiä sekä lukuisia leikkimielisiä liikuntaryhmiä. Periaatteena on pitää matala kynnys jokaisen halukkaan tulla ja harrastaa. Haluamme edistää vantaalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea kasvua ja kehitystä liikunnan kautta, johon tehtävään saamme merkittävän tuen Vantaan kaupungilta. Työmme painottuu Itä-Vantaalle, mutta koko kaupunki, myös aikuiset, on sydämellämme.

Työmme perustana on NMKY:n kolmio, joka kertoo, että ihminen on fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus. Työmme pohjana on Joh. 17:21 "Että he kaikki olisivat yhtä”.

 
HISTORIAA
 
NMKY-liike sai alkunsa Lontoossa 1844. Liikkeen perustaja oli George Williams, joka oli huolestunut aikansa nuorten kasvupohjasta ja vapaa-ajan harrastus- ja toimintamahdollisuuksista. Nykyisin NMKY on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, jonka toimintaan osallistuu 45 miljoonaa ihmistä 122 maassa 14000 paikallisyhdistyksen kautta. NMKY-toiminta perustuu ns. kolmioperiaatteelle, jossa fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle. NMKY:n maailmanliitto perustettiin Pariisissa 1885, jolloin kirjatussa "Pariisin Basiksessa" määriteltiin NMKY:n toiminta-ajatus. Näitä toimintaperiaatteita on täsmennetty Kampalan maailmankokouksessa 1973 (ns. Kampalan prinsiipit). Suomeen NMKY tuli v. 1886 ja nykyisin toimintaa on n. 70 yhdistyksessä eri puolilla Suomea.
 
 
Tarkemmat tiedot löydät vetovalikoista siirtämällä hiiri valikon päälle...
Vantaan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry, Sähköposti |  Mobiili